Swedish

Swedish

 

Vilka är vi

Scandinavian Tourist Board - eller STB som vi också är kända som - är ett initiativ taget av de nationella turistråden i Danmark, Norge och Sverige. STB är ansvarigt för att marknadsföra Skandinavien och Skandinaviska turistprodukter i Asien, med speciellt vikt lagd på de stora marknaderna i Japan och China, samt fokus på de lovande marknaderna i Indien, Hong Kong, Taiwan och Thailand. STBs huvuduppgifter inkulderar produktionen av marknadsinformation, utförandet av PR-aktiviteter, utbildning och stöd av den lokala resemarknaden, och på så sätt slutligen öka den lukrativa, högkvalitativa turismen till Skandinavien.

 STB är till fullo ägt av VisitDenmark (f.d. Danska Turistrådet), Innovation Norway (som inkluderar det f.d. Norska Turistrådet) och Visit Sweden (f.d. Svenska Rese och Turistrådet). STBs huvudkontor i regionen ligger i Tokyo, medan vi har kontor och representanter i Beijing, Shanghai och Indien. I marknader utan direkt representation samarbeter STB med Skandinaviska enheter såsom ambassader, konsulat och handelskontor.


Vad vi gör

STB erbjuder den mest omfattande och professionella turismmarknadsföringspaletten i Asien. Vårt omfattande nätverk och över 30 års erfarenhet försäkrar att ingen av våra konkurrenter ger varken samma bredd av högkvalitativa tjänster till ett lika lågt pris.

 STBs vidsträckta nätverk av både Skandinaviska och icke-skandinaviska handelsbolag, statliga och icke-statliga organisationer, ideella organisationer och icke-turistrelaterade företag och media utgör en solid grund åt STBs många olika aktiviteter. Självklart är allt detta till våra partners förfogande.


Vision

STBs grundläggande ambitioner är:
– Att öka den högkvalitativa asiatiska turismen till Skandinavien
– Att öka medvetenheten om Skandinavien och Skandinaviska märkesvärden i Asien
– Att öka medvetenheten och kunskapen om Skandinaviska partners produkter på den Asiatiska marknaden
– Utveckla och vårda den Asiatiska turismen som en nyckeldel av de Skandinaviska ekonomierna


Uppdrag

STB arbetar för att, inom Asiatisk turism:
- Försäkra STBs plats som den viktigaste koordinatorn av marknadsföring
- Etablera STB som det viktigaste centret för produkt och marknadsutveckling
- Förverkliga STB som en huvudkälla av turismkunskap
- Bli det viktigaste verktyget för Skandinavisk  varumärkesbyggning och kommunikation, och på så sätt göra Skandinavien till ett hushållsnamn i Asien

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mål

STBs mål är:

-  Att bli känd som det bästa marknadsföringscentret gällande utgående Asiatisk turism
- Att försäkra att vår kompetens och kunskap är tillhanda för den Skandinaviska reseindustrin
- Att bibehålla en kommersiellt orienterad och konkurrenskraftig organisation
- Att öka medvetandet om vikten av den Asiatiska marknaden för Skandinavisk turism
- Att av både offentliga och privata aktörer erkännas som den bästa PR agenturen för Skandinavisk varumärkesbyggning i Asien.


Värderingar

Att arbeta inom en komplex, fartfylld och multikulturell miljö kräver en enande uppsättning värderingar för att säkra utveckling och fokus. STBs värderingar är:

 

 

 

 

 

 

 Alla STBs aktiviteter genomförs efter dessa värderingar, vilka förser oss med den flexibilitet som behövs för att lösa olika plötsliga utmaningar medan enhetliga resultat och en bibehållen hög kvalitetsstandard bibehålls.

Underlätta
STB fungerar som en bro mellan Asien och Skandinavien. Närhelst en turist uttrycker intresse i att besöka Skandinavien ser vi till att denna önskan uppfylls: att produkter finns och är säljbara. På detta sätt hjälper vi våra partners inse den fulla potentialen hos den Asiatiska marknaden.

Innovera
Nya idéer, både vad gäller nya sätt att arbeta och okonventionella allianser är grundläggande för att fortsatt kunna ligga steget före i en bransch känd för sin starka konkurrens och fallande marginaler.

Strategi
Att tillämpa den rätta blandningen av kunskap och resurser för att skapa extraordinära resultat.

Kunskap
Bara genom att hela tiden skapa ny kunskap kommer vi kunna bibehålla vår konkurrenskraft och erbjuda våra partners de bästa möjliga tjänsterna.


Organization


The Structure of STB

Styrelse
Det högsta beslutsfattande organet i STB är styrelsen, vars medlemmar representerar VisitDenmark, Innovation Norway och Visit Sweden.
- Per Holte, Ordförande (Innovation Norway)
- Flemming Bruhn (VisitDenmark)
- Thomas Brühl (Visit Sweden)

 

1.0.73.783