Norwegian/Bokmaal

Norwegian/Bokmaal

 

Hvem vi er

Det Skandinaviske turistrådet – Eller STB som vi mer populært kalles – Er et felles initiativ fra de nasjonale turistkontorene i Danmark, Norge og Sverige. STB er ansvarlig for å fremme Skandinavia og Skandinaviske reiselivsprodukter i de asiatiske markeder, med særlig vekt på de store markedene i Japan og Kina, og fokus på en tilnærming til lovende markedene i India, Hong Kong, Taiwan og Thailand. De viktigste oppgavene til STB omfatter produksjon av markeds aktiviteter, gjennomføre reklame og PR-aktiviteter, utdanne og støtte det lokale reiseliv, og dermed øke antall lukrative kvalitetsreiser til Skandinavia.

STB er heleid av Visit Denmark, Innovasjon Norge og Visit Sweden. STB sitt regionale hovedkontor er lokalisert i Tokyo, mens Beijing, Shanghai og India er hjemmet til våre markedskontorer og representanter. I markeder uten direkte representasjon, samarbeider STB med skandinaviske enheter som de respektive ambassader, konsulater, og handelskontorer.


Hva gjør vi

STB er det mest omfattende og profesjonelle verktøy for reiselivspromotering i Asia. Vårt omfattende nettverk og mer enn 30 års erfaring sikrer at ingen av våre konkurrenter tilbyr samme spekter av tjenester eller samme nivå av kvalitet til den samme lave pris.
STB sitt enorme nettverk av både skandinaviske og ikke-skandinaviske reiselivsbedrifter, statlige organisasjoner, ikke statlige organisasjoner, non-profit organisasjoner, så vel som ikke-turisme relaterte bedrifter og media utgjør et solid fundament for STB sine mange ulike aktiviteter. De er selvfølgelig til disposisjon for alle våre partnere.


Visjoner

De samlede ambisjoner til STB er:
- Å øke kvalitetsreiser fra Asia til Skandinavia
- Å øke bevisstheten om Skandinavia og skandinaviske merkeverdier i Asia
- Å øke bevissthet og kunnskap om nordiske partners produkter i de asiatiske markeder
- Å utvikle turisme fra Asia til en viktig bidragsyter for den skandinaviske økonomien


Oppgaver

Innen turisme i Asia, arbeider STB for:
- Å sikre STB som den viktigste markedskoordinatoren i regionen
- Å etablere STB som viktigste knutepunkt for produkt og markedsutvikling
- Å realisere STB til det viktigste hovedsenteret for kunnskap innenfor turismen
- Å være hovedverktøyet for skandinavisk merkevarebygging og kommunikasjon i Asia. Gjøre Skandinavia til en kjent navn i regionen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Mål
 
Målene for STB er:
- Å bli kjent som den mest kunnskapsrike markedsføringskanalen rundt Asias utgående turisme
- Å sikre at vår kompetanse og kunnskap blir gjort tilgjengelig for den skandinaviske reiselivsbransjen
- Å opprettholde en kommersielt orientert og konkurransedyktig organisasjon
- Å øke forståelsen for betydningen av Asias utgående reise marked i Skandinavia
- Å bli anerkjent av både private og offentlige virksomheter i Norden som den viktigste PR-byrået for Skandinavisk merkevarebygging Asia.


Verdier

Arbeider man innenfor et komplekst, fartsfylt og flerkulturelt miljø er et styrende sett av samlede verdier av avgjørende betydning for å sikre framdrift og fokus. STB sine verdier er:

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle STB sine aktiviteter utføres innenfor disse verdiene, som gir den fleksibiliteten som trengs for å løse ulike og plutselige utfordringer samtidig sikre ensartede resultater og opprettholde samme høye kvalitet.

Tilrettelegger
STB fungerer som en bro som forbinder Asia med Skandinavia. Når en turist uttrykker en interesse for å besøke Skandinavia, sørger vi for at denne forespørselen imøtekommes og at produktene er tilgjengelige og salgbare. På denne måten kan vi bidra til at våre partnere får realisert det fulle potensialet av de Asiatiske markeder.

Innovatør
Nye ideer inkludert nye forretningstilnærminger og ukonvensjonelle allianser er viktig for å ligge i front i en bransje som er preget av hard konkurranse og fallende marginer.

Strateg
Påføre den rette blandingen av kunnskaper og ressurser for å produsere ekstraordinære resultater.


Markedsorientert
Ved å kontinuerlig generere ny kunnskap vil vi opprettholde vår konkurransekraft og gi våre samarbeidspartnere den beste servicen som er mulig.


Styret

Den høyeste beslutningsorgan i STB er styret. Medlemmene er direktørene ansvarlig for den utenlandske reiselivsmarkedsføringen i VisitDenmark, Innovasjon Norge og Visit Sweden, henholdsvis.
- Mr. Per Holte, styreleder (Innovasjon Norge)
- Mr. Flemming Bruhn (VisitDenmark)
- Mr. Thomas Brühl (Visit Sweden)

 

1.0.73.783